Vedení účetnictví

MK Taxes

Vedení
účetnictví

Správně a kvalitně vedené účetnictví je základní kámen pro řízení a strategii podniku. Bezchybné účetnictví Vám poskytne aktuální obraz na ekonomickou kondici podniku. Umožní Vám řádné plnění všech požadavků ze strany finančního úřadu a ostatních státních institucí. Zajistíme, aby Vaše účetnictví bylo vedeno správně, úplně, průkazně a srozumitelně.

Správa účetnictví zahrnuje evidenci všech účetních případů podniku, evidenci všech dokladů včetně zpracování účetní závěrky. Sledujeme včasné a správné odvádění daní. Vedení účetnictví je zásadní pro další rozhodování při řízení podniku. Zajistíme Vám kvalitní a srozumitelné výstupy z účetnictví pro správné rozhodování. Máme zkušenosti s vedením účetnictví u stovek firem ve všech oborech podnikání. Máme individuální přístup ke každé firmě. Spolehlivost, serióznost, mlčenlivost to jsou samozřejmosti, o kterých se nemusíme ani zmiňovat.
  • Správné, úplné, průkazné a srozumitelné účetnictví
  • Individuální přístup ke každé firmě
  • Zkušenost s vedením účetnictví u stovek firem