Personální agenda

MK Taxes

Personální
agenda

Sepíšeme pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), mzdové výměry a veškeré možné dokumenty, které se týkají zaměstnanců. Poradíme s možností výpovědí a navrhneme optimální řešení pro zaměstnavatele. Práce s lidmi přináší nekonečné množství situací a variant. Na většinu z nich umíme reagovat, poradit s nimi a najdeme pro Vás optimální řešení. Pokud si to zaměstnavatel přeje, komunikujeme přímo s jeho zaměstnanci.
  • Sepsání pracovní smluv, dohod a mzdových výměrů
  • Optimální řešení pro zaměstnavatele
  • Možnost přímé komunikace se zaměstnanci